Kjerschow, A. (1980) “Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 67(1), s. 45–52. doi: 10.7146/ntfk.v67i1.70915.