Benneche, G. (1980) “Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 67(1), s. 37–44. doi: 10.7146/ntfk.v67i1.70914.