Koskinen, P. (1977) “Vållandekriminaliseringar i dag och i morgon”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 65(3/4), s. 249–256. doi: 10.7146/ntfk.v65i3/4.70888.