Olaussen, L. P. (1975) “Skjerpede reaksjoner overfor unge lovovertredere”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 63(3/4), s. 230–245. doi: 10.7146/ntfk.v63i3/4.70836.