Persson, L. G. (1975) “‘Tillfället gör tjuven?’ - Ett etiologisk dilemma inom kriminologin”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 63(1), s. 35–59. doi: 10.7146/ntfk.v63i1.70820.