Christie, N. (1973) “Strafferett og samfunnsstruktur”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 61(1), s. 1–23. doi: 10.7146/ntfk.v61i1.70761.