Träskman, P. O. (1972) “Inbjudan till forsningssamarbete”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 60(1), s. 90–92. doi: 10.7146/ntfk.v60i1.70739.