Törnquist, K.-E. (1972) “Jämställd med sinnessjuk enligt brottsbalken”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 60(1), s. 55–63. doi: 10.7146/ntfk.v60i1.70736.