Werner, B. (1971) “Socialgruppsfördeling vid självdeklarerad brottslighet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 59(3), s. 191–216. doi: 10.7146/ntfk.v59i3.70721.