Andenæs, J., Bratholm, A. og Christie, N. (1968) “Inntrykk fra kriminologi og strafferett i Sovjetunionen”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 56(1/2), s. 105–122. doi: 10.7146/ntfk.v56i1/2.70625.