Klette, H. (1966) “Den svenska trafikbrottsligheten”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 54(3), s. 148–170. doi: 10.7146/ntfk.v54i3.70578.