Kragh, U. og Kroon, T. (1965) “Analys av identifikationsstörningar hos ett ungdomsvårdsskoleklientel genom studium av varseblivningsutvecklingen”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 53(2), s. 135–146. doi: 10.7146/ntfk.v53i2.70550.