Hauge, R. (1965) “Fiktivt sosialt press - en kommentar til en artikkel om gjengkriminalitet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 53(1), s. 48–50. doi: 10.7146/ntfk.v53i1.70541.