Hurwitz, S. (1960) “Hjalmar Helweg 1886-1960”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 48(1), s. 2–3. doi: 10.7146/ntfk.v48i1.70415.