Lithner, K. (1958) “Gäldenärsbrott och gäldenärsbrottslingar”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 46(1), s. 31–38. doi: 10.7146/ntfk.v46i1.70357.