Johnsen, J., Hurwitz, S. og Waaben, K. (1953) “Litteratur”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 41(2), s. 187–192. doi: 10.7146/ntfk.v41i2.70332.