Lous, K. (1951) “Forandringer i norsk straffelov”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(4), s. 348–355. doi: 10.7146/ntfk.v39i4.70282.