Aulie, A. (1951) “Jon Skeie”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(4), s. 291–293. doi: 10.7146/ntfk.v39i4.70276.