Holm, C., Lindberg, O., Jukic, E. og Nylander, P.- Åke (2014) “Flera nyanser av blått. Kriminalvårdare på behandlingsavdelningar – deras beskrivningar av yrkesroller, drogbehandling och de intagna”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 101(2), s. 183–204. doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70166.