Gröning, L. (2013) “Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: Problem, utgångspunkter, perspektiv och svar”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 100(3), s. 369–383. doi: 10.7146/ntfk.v100i3.70155.