Myhrer, T.-G., Thomassen, G. og Strype, J. (2013) “Visjoner, reform og realiteter: anmeldelse av og kommentarer til Verdens bedste politi. Politireformen i Danmark 2007-2011 Av Flemming Balvig, Lars Holmberg og Maria Pi Højlund Nielsen”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 100(2), s. 272–275. doi: 10.7146/ntfk.v100i2.70143.