Høviskeland, H. T. (2013) “Strenge straffer for miljøkriminalitet i Norge”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 100(2), s. 228–244. doi: 10.7146/ntfk.v100i2.70140.