Olaussen, L. P. (2011) “De nordiske rettsbevisthettsundersøkelsene - noen metodekritiske betraktninger”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 98(3), s. 209–227. doi: 10.7146/ntfk.v98i3.70113.