Johansen, B. (2011) “Forvaring - Fra særreaksjon og ‘straff’ til lovens strengeste straff: Et skritt frem eller ett tilbake?”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 98(1), s. 2–16. doi: 10.7146/ntfk.v98i1.70101.