Johansen, P. O. (2010) “ Fire eksempler på kommunal korrupsjon”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 97(1), s. 41–58. doi: 10.7146/ntfk.v97i1.70093.