NTfK (2020) “Indhold”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 107(3). doi: 10.7146/ntfk.v107i3.138982.