NTfK (2023) “Indhold”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 75(4). doi: 10.7146/ntfk.v75i4.138800.