NTfK (2006) “Indhold”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 93(2). doi: 10.7146/ntfk.v93i2.138688.