NTfK (2014) “Indhold”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 101(1). doi: 10.7146/ntfk.v101i1.138655.