NTfK (2015) “Indhold”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 102(2). doi: 10.7146/ntfk.v102i2.138653.