NTfK (1951) “Indhold”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(4). doi: 10.7146/ntfk.v39i4.138562.