Noreik, K. (1964) “Rettspsykiatrisk observerte omstreifere”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 52(2/3), s. 136–149. doi: 10.7146/ntfk.v52i2/3.138522.