Sarenbo, S. og Striwing, H. (2023) “En första kriminologisk inblick i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter: Anmälnings-, besluts- och lagföringsstatistik samt demografi över hundar och hundägare i Sverige”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 110(2), s. 176–200. doi: 10.7146/ntfk.v110i2.138265.