Hurwitz, S., Waaben, K., Christie, N., Johnsen, J., Johnsen, P., Marcus, F. og Pårud, N. (1955) “Litteratur”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(1), s. 81–96. doi: 10.7146/ntfk.v43i1.138016.