Berg, A. (1957) “Reaktioner overfor unge lovovertrædere”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 45(4), s. 358–377. doi: 10.7146/ntfk.v45i4.137974.