Agge, I., Christiansen, K. O., Helasvuo, K., Waaben, K., Hurwitz, S., Pårud, N., Johnsen, J. og Aude-Hansen, C. (1956) “Litteratur”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 44(4), s. 345–375. doi: 10.7146/ntfk.v44i4.137862.