NTfK (1956) “Fjerde nordiske kriminalistmøte”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 44(3), s. 189. doi: 10.7146/ntfk.v44i3.137819.