Waaben, K., Sveri, K. og Johnsen, J. (1955) “Litteratur”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(3), s. 285–288. doi: 10.7146/ntfk.v43i3.137773.