Parelius, N. (1955) “Den norske høyesteretts straffutmålingspraksis i drapssaker”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(3), s. 251–268. doi: 10.7146/ntfk.v43i3.137768.