Smith, J. (1955) “Overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(3), s. 232–245. doi: 10.7146/ntfk.v43i3.137766.