Christie, N. (1955) “Varetektsfangers forventninger og innstillinger til straff”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 43(3), s. 210–232. doi: 10.7146/ntfk.v43i3.137765.