Löken, K. (1954) “Anvendelse av subsidiær frihetsstraff”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(4), s. 314–327. doi: 10.7146/ntfk.v42i4.137705.