Leivestad, T. (1954) “Lægers taushetsplikt”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(4), s. 295–313. doi: 10.7146/ntfk.v42i4.137704.