Waaben, K., Hurwitz, S., Christie, N., Hurwitz, S. og Johnsen, J. (1954) “Litteratur”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 42(1), s. 75–92. doi: 10.7146/ntfk.v42i1.137669.