Waaben, K., Hurwitz, S., Johnsen, J., Aude-Hansen, C. og Christiansen, K. O. (1951) “Litteratur”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(3), s. 277–290. doi: 10.7146/ntfk.v39i3.137629.