Anttila, I. (1951) “Den högre utbildningen av fångvårdstjänstemän i Finland”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 39(3), s. 261–264. doi: 10.7146/ntfk.v39i3.137625.