Honkasalo, B., Hurwitz, S., Hurwitz, S., Christensen, E., Nørvig, A. M. og Magins, F. v. (1950) “Litteratur”., Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 38(2), s. 186–194. doi: 10.7146/ntfk.v38i2.137616.