Næshagen, F. L., Olaussen, L. P., Larsson, P., Lichtenstein, P. H., Kruize, P. og Greve, V. (1999) “Boganmeldelser”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 86(1), s. 69–79. doi: 10.7146/ntfk.v86i1.137535.