Nilsson, H. G. (1993) “Kronika från europarådet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 80(4), s. 314–317. doi: 10.7146/ntfk.v80i4.137523.