Hakonen, K. og Kontula, O. (1988) “Narkotikakontroll i Finland: Narkotikalagstiftningen, straffpraxis i narkotikasaker och narkotikabrottslighetens utveckling”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 75(3), s. 161–179. doi: 10.7146/ntfk.v75i3.137476.